DOKUMENTY

DOKUMENTY DO POBRANIA Półkolonie LATO 2024

 Karta Kwalifikacyjna uczestnika PÓŁKOLONII 2024            (dokument edytowalny .docx)

Warunki Uczestnictwa w Półkoloniach Stowarzyszenia JK Sport   

Regulamin Półkolonii Stowarzyszenia JK Sport    

Regulamin Uczestnictwa w Półkoloniach Stowarzyszenia JK Sport  

Przetwarzanie danych osobowych RODO oraz wizerunku  

Oświadczenie o Stanie zdrowia uczestnika    

Upoważnienie na odbiór dziecka z Półkolonii