DOKUMENTY KLUBU


STATUT STOWARZYSZENIA JK SPORT   

Klauzula Przetwarzania Danych Osobowych RODO   

Regulamin Opłat STOWARZYSZENIA JK SPORT   

Licencja Klubowa PZG Akrobatyka Sportowa 2021