DOKUMENTY OBÓZ LATO

DOKUMENTY DO POBRANIA OBÓZ LATO 2024

 Karta Kwalifikacyjna uczestnika obozu Lato 2024    

Warunki Uczestnictwa w Obozach Stowarzyszenia JK Sport   

Regulamin Uczestnictwa w Obozach Stowarzyszenia JK Sport COVID-19  

Regulamin obozu letniego Stowarzyszenia JK Sport  

Przetwarzanie danych osobowych RODO oraz wizerunku  

Oświadczenie o Stanie zdrowia uczestnika obozu Lato 2024   

Lista Potrzebnych Rzeczy uczestnika obozu Lato 2024